Odnośnie do…

Czy wiecie, że jedynymi poprawnymi formami są: odnośnie do…, odnosząc się do…, odnosić się do…

Odnosić się można tylko do kogoś lub do czegoś. Prawda?! Nie można przecież odnosić się czegoś, kogoś. Dlaczego więc słyszymy – i bardzo często czytamy – wypowiedzi, w których ktoś robi coś, mówi coś odnośnie sprawy, punktu planu lub problemu? Czy jest to wynik nieświadomości językowej, czy powielania niepoprawnych konstrukcji z języka współczesnych mediów? Chyba jedno i drugie – forma ta (odnośnie do…) jest zalecana tylko w stylu urzędowym, którego nie powinniśmy używać na co dzień, bo zrazimy do siebie naszych rozmówców.

PS
Uwagi odnośnie do rozprawki znajdziecie w Informatorze maturalnym😊

Beata Bojar