Narty / snowboard z Kopernikiem

Serdecznie zapraszamy na wyjazd do Chrzanowa, który odbędzie się 7 lutego 2023 roku.

Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest wpłata 130 zł do dnia 2 lutego. Różnica po odliczeniu kosztów (koszt karnetu 4 godzinnego, autokaru, ubezpieczenia) zostanie zwrócona uczestnikom.

Chętnych zapraszamy do organizatora, p. Piotra Brodzika. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Na stoku jest możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego.

Wszyscy uczestnicy będą mieli obowiązek jeździć w kasku.

Piotr Brodzik