Misterium Światła i Ciemności

Misterium Światła i Ciemności – upamiętnienie 76. rocznicy wydarzeń 16 marca 2018 roku, godz. 18:00 pod Bramą Grodzką.

Zapraszamy!

Beata Bojar


W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób, transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 28 tys. żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn. Datę 16 marca uznaje się za początek akcji „Reinhardt” – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Aby upamiętnić 76. rocznicę tych wydarzeń Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza młodzież szkolną wraz z nauczycielami oraz mieszkańców miasta do udziału w Misterium Światła i Ciemności. Wieczorem 16 marca 2018 (piątek) od godz. 18:00 pod Bramą Grodzką będziemy odczytywać fragment listy zawierającej około 4,5 tys. nazwisk mieszkańców getta. Kulminacja wydarzenia nastąpi o godz. 18:30, kiedy na krótki czas wygaszone zostaną światła na terenie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej.