Matura 2020

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2020 rokukomunikat
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku + załącznikiinformacja
załączniki
Komunikat o dostosowaniach 2020komunikat
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2020komunikat
Informacja o opłatach za egzamin maturalny 2020informacja
Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnych 2020instrukcja
przykład
Deklaracje maturalne 2020 w formacie PDFdeklaracje
pusta 1a

Aby uzyskać więcej informacji o egzaminie maturalnym prosimy kliknąć w logo CKE.