Matura 2019

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2019 roku.

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019 rokukomunikat
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 roku + załącznikiinformacja
załączniki
Komunikat o dostosowaniach 2019komunikat
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019komunikat
Komunikat o egzaminie z informatyki 2019komunikat
Informacja o opłatach za egzamin maturalny 2019informacja
Deklaracje maturalne 2019 w formacie PDFdeklaracje
Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnych 2019instrukcja

Aby uzyskać więcej informacji o egzaminie maturalnym prosimy kliknąć w logo CKE.