„Living Together”


W dniach 19-24 stycznia 2018 r. w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie odbyło się międzynarodowe spotkanie szkól partnerskich w ramach programu Erasmus plus.

Było to już drugie spotkanie uczestników projektu „Living Together”, które miało na celu wspólne omówienie dotychczasowych działań, a także wymianę doświadczeń i wzajemne poznanie.

Zgodnie z założeniami projektu, strona Polska skupiła się na pokazaniu dwóch aspektów „Życia Razem”. Pierwszy to życie w wielokulturowym i wielowyznaniowym Lublinie przedwojennym, drugi to egzystencja w sytuacji ekstremalnej, jaką była okupacja Lublina w czasie II wojny światowej z obozem koncentracyjnym na Majdanku.

Polscy uczniowie przygotowali prezentację PPT na temat kampanii wrześniowej i działań wojennych w kraju. Przedstawili kolegom z partnerskich krajów przyczyny i przebieg wybuchu II wojny światowej w Polsce, a także postawę Polaków wobec działań najeźdźcy. Uwieńczeniem tych zajęć była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, która wywarła niezwykle silne wrażenie, szczególnie na ekipie z Francji i Włoch. Tematykę historyczną pogłębiły również zajęcia warsztatowe w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Młodzież zapoznała się tutaj głównie z dziedzictwem wielokulturowego Lublina, w którym przez wieki mieszkały i tworzyły różne społeczności.

Nauczyciele i uczniowie z krajów partnerskich zwiedzili naszą szkołę, w której prawdziwy podziw wzbudził gabinet dentystyczny dostępny codziennie dla wszystkich uczniów. Takiego luksusu nie ma żadna z naszych zaprzyjaźnionych szkół. Drugim zaskoczeniem dla gości był podział na grupy podczas lekcji języków obcych. Wymiana informacji na temat specyfiki szkół i systemu oświaty w krajach partnerskich to stały punkt każdego spotkania Erasmus plus.

Pełniąc rolę gospodarza staraliśmy się zapewnić naszym gościom miłą i serdeczną atmosferę, stąd zabawy integracyjne: wspólne wykonanie plakatów, wycinanki i odtańczona na szkolnym korytarzu „belgijka”, czy też niezapomniany kulig z pochodniami w podlubelskich lasach.

Podczas naszego spotkania nie mogło zabraknąć wycieczek przedstawiających główne atrakcje turystyczne naszego regionu, dostępne o tej porze roku. Program zwiedzania obejmował Stare Miasto, Katedrę, Zamek Lubelski, Kaplicę Trójcy Świętej, a także Warszawę, Kazimierz Dolny i Wojciechów. Nasi goście, rozsmakowani w rozmaitych polskich potrawach, pod okiem uczniów polskich, poznali tajniki lepienia pierogów.

Spotkanie w IX LO zakończyło się sukcesem, o którym mówili zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, a także ich rodzice zaangażowani w przyjęcie europejskich gości w swoich domach. Nastąpiła bardzo ważna wymiana doświadczeń na wielu płaszczyznach. Młodzież miała okazję do nawiązanie nowych kontaktów i przyjaźni, do poznania różnych kultur, a także do komunikacji w języku angielskim. Nauczyciele wymienili poglądy na temat metod i form nauczania, a także uzgodnili kolejne działania projektowe.

Przed nami wizyta wszystkich partnerów projektu „Living Together” w Estonii. Z niecierpliwością oczekujemy spotkania w Tallinie i rozpoczynamy wszelkie starania, aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia.

Anna Szafran

GALERIA
[Not a valid template]