Lekcja WF na lodowisku

W dniu 16 lutego 2018 roku klasa 1H pod opieką p. Marty Lejtan udała się na lodowisko na lekcję wychowania fizycznego.

Polecamy wszystkim taką formę aktywności.

GALERIA
fot. Marta Lejtan