Kształcenie na odległość do 24 maja


„Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. […] 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.”

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Czytaj dalej