Zdalne konsultacje z nauczycielami

W dniu 23 marca 2021 roku (wtorek), w godzinach 16:10 – 17:00, zapraszamy rodziców uczniów na zdalne konsultacje z nauczycielami.

Chęć takiego spotkania prosimy zgłosić do nauczyciela uczącego, w poniedziałek 22 marca 2021 roku do godziny 12:00.

W przypadku dużej ilości chętnych, nauczyciele sugerować się będą kolejnością zgłoszeń.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO