Zdalne konsultacje z nauczycielami

W dniu 3 listopada 2020 roku (wtorek), w godzinach 17:00 – 18:30, zapraszamy rodziców uczniów na zdalne konsultacje z nauczycielami.

Chęć takiego spotkania prosimy zgłosić do nauczyciela uczącego, w poniedziałek 2 listopada 2020 roku do godziny 12:00.

W przypadku dużej ilości chętnych, nauczyciele sugerować się będą kolejnością zgłoszeń.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO