Zdalne konsultacje z nauczycielami

W dniu 12 maja 2020 roku (wtorek), w godzinach 17:00 – 18:30, zapraszamy rodziców uczniów na zdalne konsultacje z nauczycielami.

Chęć takiego spotkania prosimy przesłać do wychowawcy klasy przez dziennik elektroniczny, najpóźniej do poniedziałku 11 maja 2020 roku do godziny 17:00.

W przypadku dużej ilości chętnych, nauczyciele sugerować się będą kolejnością zgłoszeń.

Dyrektor IX LO
Radosław Borzęcki