Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego
„Nic się nie kończy prostym tak lub nie”

Zgłoszenia u nauczycieli polonistów do 15 lutego 2018 roku.

Beata Bojar

Czytaj dalej