Konkurs „Mistrz Gramatyki Angielskiej”

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu „Mistrz Gramatyki Angielskiej” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta Świdnik

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku, które kieruje swoją propozycję do uczniów pragnących sprawdzić swój stopień znajomości zasad gramatyki języka angielskiego oraz zmierzyć się w zawodach z rówieśnikami z innych szkół.

Aby wziąć udział w konkursie, chętni uczniowie muszą przystąpić do etapu szkolnego (termin będzie podany po zebraniu wszystkich chętnych). Ma on formę 60-minutowego testu sprawdzającego znajomość struktur gramatycznych języka angielskiego na poziomie B2/B2+.

Na podstawie najlepszych wyników z testu Jury Szkolne wyłoni 5 reprezentantów naszej szkoły, a finał konkursu odbędzie się 29 marca 2023 r. w budynku II LO w Świdniku o godzinie 8:15.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, a dla Laureatów konkursu, organizator przewiduje dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W imieniu zespołu anglistów
Iwona Mędrkiewicz