Konkurs „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku” został rozstrzygnięty!

Sukces!

Zakończył się drugi (ostatni) etap interdyscyplinarnego Konkursu historycznego pt. „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku”, zorganizowanego przez Wojewodę Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty dla dzieci i młodzieży szkolnej z województwa lubelskiego.

Do udziału w etapie II Komisja konkursu na podstawie oceny prac konkursowych wytypowała 10 zespołów spośród szkół podstawowych i 10 zespołów spośród szkół średnich. 7 listopada 2020 r. zespoły uczniów rywalizowały ze sobą w ramach dwóch kategorii wiekowych odpowiadając na pytania w formie quizu historycznego za pośrednictwem łącza internetowego, które umożliwiło uczniom udział w II etapie konkursu bez opuszczania swoich miejscowości. W tym etapie konkursu brało udział 69 uczestników (35 uczniów szkół podstawowych i 34 uczniów szkół średnich). Wśród szkół średnich najlepszy okazał się zespół uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (Paweł Frankowski, Maja Ostrowska, Mateusz Frączek) pod kierunkiem nauczyciela dr. Ireneusza Sadurskiego.

Źródło:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Ireneusz Sadurski