Komunikaty Dyrektora IX LO

Ze względu na sytuację pandemiczną nauczanie zdalne klasy 3D zostaje przedłużone do 28 stycznia 2022 roku.


Ze względu na sytuację pandemiczną od 24 stycznia 2022 roku klasa 1Gp przechodzi na nauczanie zdalne do 29 stycznia 2022 roku.


Ze względu na sytuację pandemiczną od 24 stycznia 2022 roku klasa 3Bp przechodzi na nauczanie zdalne do 31 stycznia 2022 roku.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO