Komunikat Dyrektora dotyczący zawieszenia zajęć klas 3D i 3G

Komunikat Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie ze względu na sytuację epidemiologiczną:

Na podstawie par. 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz zgody organu prowadzącego, zawieszam w okresie od 10 do 18 września 2020 r. zajęcia wszystkich uczniów klasy 3D oraz zajęcia grupy chłopców w klasie 3G.

W okresie zawieszenia zajęcia wyżej wymienionych uczniów będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 ze zmianami).

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO