Komunikat Dyrektora dotyczący obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic

Szanowni Państwo.

Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców od 18 września 2020 roku wprowadzam obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeniach wspólnych (korytarze szkolne) przez pracowników, uczniów oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO