Komunikat Dyrektora IX LO

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkół ponadpodstawowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) zajęcia lekcyjne w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z planem lekcji.

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO

Skip to content