Kangur Matematyczny

Zapraszam do udziału w międzynarodowym konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY”.

Konkurs odbędzie się 21 marca 2019 roku.

Opłatę za udział w Konkursie (9 zł) wraz z wypełnioną zgodą rodzica należy dostarczyć do p. Piotra Brodzika do 10 stycznia.

Piotr Brodzik

Zgoda rodzica