Przekonywający

przekonywać – przekonywający
przekonać – przekonujący

Zwykle użytkownicy języka dokonują kontaminacji, łącząc niepoprawnie te dwie odmiany: przekonywujący. Jest to forma niepoprawna i nieuzasadniona gramatycznie, ponieważ nie wskazuje właściwie na aspekt czasownika.

Oto poprawne użycie form imiesłowowych:

Argumentacja jednego z najbardziej znanych i cenionych lekarzy zakaźników w Polsce była dla widzów telewizji przekonywająca, ale czy ich przekonała – nie wiem.

Uzasadnienie wyroku sadowego była przekonujące. Oskarżenie i obrana przyznały to zgodnie.

Beata Bojar