Informacja dla ucznia

Drodzy uczniowie,
W wyniku zaistniałej sytuacji, zagrażającej zdrowiu obywateli w naszym kraju i na całym świecie, Minister Edukacji Narodowej zarządził ograniczenie pracy szkół. W dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., być może dłużej, nasze liceum funkcjonowało będzie w trybie nauczania zdalnego, czyli przez Internet.

Sposób prowadzenia zajęć

W okresie tym będziecie łączyli się z nauczycielami przez Internet i pracowali np. metodą projektu indywidualnie lub porozumiewając się z kolegami/koleżankami przez komunikatory. Możliwe też będą konsultacje przedmiotowe poza realizowanymi projektami.

Komunikacja

Komunikacja z Wami prowadzona będzie za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej oraz za pomocą komunikatorów społecznych, i w razie pilnej potrzeby, telefonii komórkowej, w godzinach od 7:30 do 18:40, zgodnie z ustalonym planem lekcji.

Przekazywanie zadań

Poprzez przekazanie poszczególnych zadań rozumieć należy:

  • informację o temacie – zakresie zadań,
  • wskazanie celów i kryteriów sukcesu prowadzących do osiągnięcia założonych celów,
  • odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie wątpliwości,
  • określenie sposobów monitorowania działań i przekazywania informacji zwrotnej,
  • ustalenie sposobu prezentacji zadań i ich oceny.

Pracować będziecie głownie w środowiskach Google (clasroom, meet) i Moodle. W razie problemów zwracajcie się do wychowawcy lub innych nauczycieli w godzinach ich dostępności. Udzielą Wam oni informacji zwrotnej, co jest wykonane dobrze i w jakim kierunku macie pracować dalej. Zadanie po wykonaniu i zaliczeniu możecie umieszczać w skoroszycie/notatniku itp., który będzie Waszym podręcznikiem uczenia się i realizacji zadań.

Konsultacje indywidualne

Na konsultacje indywidualne możecie umawiać się przez e-Dziennik, komunikator czy ostatecznie przez telefon. Wówczas nauczyciele będą do Waszej dyspozycji.

Sposób realizacji zadań

Zadania przekazane do realizacji możecie realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają Waszej aktywności i Waszym możliwościom. Aczkolwiek plan lekcji w miarę możliwości będzie realizowany. Biorąc poprawkę na przeciążenie sieci i inne problemy techniczne formę komunikacji możecie ustalić bezpośrednio z nauczycielem. Korzystanie z narzędzi informatycznych może odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny. Prosimy, aby praca nad realizacją zadań nie przekraczała 6 godzin dziennie. Prosimy, abyście w czasie pracy zaplanowali różne formy aktywności fizycznej, koniecznie w miejscu zamieszkania. A potem pochwalcie się nimi. Może zainspirują innych. Wychowawca będzie pomagał Wam we wszystkich Waszych poczynaniach.

Planowanie pracy

W czasie zajęć szkolnych uczyliście się planowania pracy. Teraz czas na to, abyście samodzielnie tę pracę zaplanowali, stosownie do swoich możliwości tak, aby w określonym czasie wykonać wszystkie zadania. Zapoznajcie się proszę z prostą techniką zarządzania czasem własnym. Nazywa się pomodoro, a nazwę swoją wzięła od kuchennego zegara mierzącego czas gotowania potraw. W sieci znaleźć można aplikację, która może wam pomóc w planowaniu czasu. Możecie również wykorzystać dawne narzędzie do pomiaru czasu – klepsydrę i planować swoje działania krok po kroku. Planujcie swoją pracę tak, aby nie spędzać przed komputerem więcej niż trzy godziny dziennie. Wymyślcie ćwiczenia, które będziecie mogli wykonywać w przerwach. Jesteśmy przekonani, że Wasz plan się powiedzie i wszystkie zadania zostaną zrealizowane. Dołóżcie wszelkich starań, aby zrobić to najlepiej jak potraficie. W planowaniu i realizacji zadań pomoże Wam wychowawca i nauczyciele. O pomoc w planowaniu możecie też poprosić rodziców. To bardzo trudne i wielu dorosłych ma z tym problem. Wierzymy w Was i czekamy na zrealizowane zadania. Prezentacja Waszych prac nastąpi wtedy, kiedy będzie to możliwe. Czekamy na to. Powodzenia!

Z poważaniem

Radosław Borzęcki