Informacja

17 grudnia 2018 roku w dzienniku elektronicznym IX LO została włączona funkcja „Usprawiedliwianie nieobecności uczniów przez rodziców/opiekunów prawnych”. Od tej pory rodzice / opiekunowie samodzielnie usprawiedliwiają uczniom nieobecności.

Piotr Kaliński
Starszy specjalista