Godziny pracy w okresie wakacyjnym

Sekretariat szkoły w okresie wakacyjnym
pracuje w godzinach 8:00-14:00, parter, pokój 15
(wydawanie świadectw i inne sprawy szkolne)

Radosław Borzęcki
Dyrektor IX LO


Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna pracuje
w godzinach 10:00-14:00, II piętro, sala 55 lub pokój 49
(przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, podań, etc.)
telefon kontaktowy: 660 636 924

Krzysztof Szczeblewski
Wicedyrektor IX LO