Dostęp do dziennika elektronicznego

Opisana w poradzie procedura umożliwia użytkownikowi utworzenie hasła dostępu do systemu podczas pierwszego logowania lub utworzenie nowego hasła w sytuacji, gdy użytkownik zapomni swoje hasło dostępu.

Jeśli uczeń i rodzic mają wprowadzony do dziennika elektronicznego taki sam adres e-mail, uzyskanie dostępu ze względu na konflikt uprawnień nie jest możliwe.

W przypadku komunikatu o braku adresu e-mail w bazie lub innego problemu proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Instrukcja

Administrator sieci