Deklaracje maturalne

W związku zbliżającym się terminem złożenia wstępnych deklaracji maturalnych, przypominamy i informujemy:

  • Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września 2017 r. wstępną pisemną deklarację.
  • Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2018 r. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2018 r.

Uczniowie naszej szkoły, oprócz deklaracji pisemnych, zobowiązani są dostarczyć również do 30 września 2017 r. do godziny 23:55 wersję elektroniczną dokumentu. Dokument można wypełnić korzystając z komputerów w bibliotece szkolnej lub z dowolnego komputera połączonego z Internetem.

Załączniki:

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnych 2017/2018otwórz
Deklaracje maturalne 2017/2018otwórz

Aby uzyskać więcej informacji o egzaminie maturalnym prosimy kliknąć w logo CKE.