Ubezpieczenie

Informujemy, że składka na ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 55,00 zł.

Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w każdy poniedziałek od godziny 9:00 do 13:00 w pokoju nr 18 (na parterze).

Dokumenty:

  • Opis oferty Compensa 2020 | otwórz
  • Kalkulacja do oferty 2020 | otwórz
  • Ogólne warunki ubezpieczenia NNW 2020 | otwórz
  • Opis postępowania w przypadku szkody 2020 | otwórz

Klub Cogito21

W IX LO im. M. Kopernika w Lublinie został zarejestrowany Klub Cogito21.

Opiekunem Klubu jest Agnieszka Kamińska-Ostęp, a młodzież bezpośrednio zaangażowana w pracę Klubu to uczniowie klasy 2h.

Program Cogito21 ma na celu rozwijać umiejętności krytycznej analizy informacji u uczniów i wzmocnienie kompetencji potrzebnych do zdolności twórczego myślenia.