Podziękowanie

„Na ręce Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

Zarząd Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Lublinie składa serdeczne podziękowania dla nauczycieli i młodzieży za wsparcie działań Stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem.
Czytaj dalej Podziękowanie