Pedagog szkolny

Informujemy, że pedagog szkolny mgr Monika Gałkowska pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek9.00 - 13.00
wtorek11.00 - 15.00
środa9.00 - 13.00
czwartek10.00 - 14.00
piątek12.00 - 16.00

Stypendia szkolne

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
Czytaj dalej Stypendia szkolne

Pomoc materialna

Na stronie naszej szkoły zamieszczamy informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Czytaj dalej Pomoc materialna

Wyprawka szkolna 2017/2018

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Czytaj dalej