Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ze strony poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Lublinie oferuje wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w formie zdalnej pod numerami tel. 882 431 340 lub 882 431 345 w godzinach 10:00-14:00.
Czytaj dalej Pomoc psychologiczno-pedagogiczna ze strony poradni

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U.2017. 1769 ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:
Czytaj dalej Stypendia szkolne