Pedagog szkolny

Informujemy, że pedagog szkolny mgr Monika Gałkowska pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek9.00 - 13.00
wtorek12.00 - 16.00
środa9.00 - 13.00
czwartek11.00 - 15.00
piątek9.00 - 13.00

Pomoc materialna

Na stronie naszej szkoły zamieszczamy informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Czytaj dalej Pomoc materialna

Wyprawka szkolna 2017/2018

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Czytaj dalej