Pomoc uczniom niepełnosprawnym

Wnioski o wsparcie w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” można składać do dnia 4 września 2020 roku. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Czytaj dalej Pomoc uczniom niepełnosprawnym