„Brązowa Szkoła 2018”


Z radością informujemy, że Kopernik otrzymał tytuł „Brązowej Szkoły 2018” w dwudziestej jubileuszowej edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2018 to: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%).

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

źródło: perspektywy.pl