„Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty”

23 października 2018 roku uczniowie klas drugich o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyli w wykładzie pt. „Antybiotykoterapia pod lupą farmaceuty”, który został zrealizowany w ramach obchodów Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.

W czasie wykładu zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in. rozpoznawania zakażeń wirusowych i bakteryjnych, odpowiedniej i świadomej antybiotykoterapii, profilaktyki oraz biologii drobnoustrojów.

Zajęcia poprowadzili studenci z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Dorota Tkaczyk

GALERIA