79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Beata Bojar


Zachęcamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych!

Linki:

  • Akcja „Żonkile” w szkołach, bibliotekach i instytucjach kultury | otwórz
  • Powstanie w getcie warszawskim (Wikipedia) | otwórz
  • Powstanie w getcie warszawskim (Polin) | otwórz otwórz