Wnioski o wydanie duplikatu:

Przy karcie bibliotecznej i karcie szkolnej należy w tytule przelewu napisać:
„odszkodowanie za zagubioną (lub zniszczoną)kartę.
karty bibliotecznej w kwocie 5 zł
karty szkolnej w kwocie 5 zł

Przy legitymacji szkolnej i świadectwie należy w tytule przelewu napisać:
”opłata za wydanie duplikatu„:
legitymacji szkolnej w kwocie 9 zł
świadectwa w kwocie 26 zł

należy dokonać na konto bankowe:
71 1240 1503 1111 0010 0168 5924
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
(Dokument DOC [starszy MS Word], 27.6 kB)
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
(Dokument DOC [starszy MS Word], 28.7 kB)
Wniosek o wydanie karty szkolnej
(Dokument DOC [starszy MS Word], 26.1 kB)
Upoważnienie do odbioru świadectwa
(Dokument DOC [starszy MS Word], 27.1 kB)
[E]