„KTO CZYTA, ŻYJE PODWÓJNIE”
Umberto Eco
książki
l

1.09.2016r.
REGULAMIN BIBLIOTEKI IX LICEUM IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA
W LUBLINIE


 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły, posługując się kartą z kodem czytelnika.
 2. Nie wolno posługiwać się nie swoją kartą biblioteczną.
 3. W razie zagubienia karty należy ten fakt zgłosić bibliotekarzowi.
 4. Nową kartę uczeń uzyska po wpłaceniu 5 zł na konto szkoły.
 5. Książki wypożyczane są w godzinach pracy biblioteki.
 6. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do godzin lekcyjnych.
 7. Wypożyczoną książkę można trzymać w domu od dwóch do trzech tygodni. W razie potrzeby bibliotekarz może przedłużyć termin jej oddania.
 8. Jednorazowo można wypożyczyć 2, 3 lub 4 książki w zależności od stopnia klasy.
 9. Z księgozbioru podręcznego korzystamy tylko w czytelni.
 10. Każdą wypożyczoną książkę należy szanować i nie wolno jej zniszczyć.
 11. W razie zgubienia lub zniszczenia należy odkupić książkę po uzgodnieniu tytułu z bibliotekarzem.
 12. Wypożyczonej książki nie wolno pożyczać kolegom.
 13. W bibliotece obowiązuje cisza.
 14. Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i napojów.
 15. Przed końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki. W razie nie oddania książki w określonym terminie (bez wcześniejszego uzgodnienia tego z bibliotekarzem) na dłużnika zostaje nałożona kara w postaci zakupu nowej książki do biblioteki szkolnej.


1.09.2016r.
REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI
 1. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach 8.00-16.15.
 2. Stanowiska komputerowe służą do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych.
 4. Uczniowie mogą korzystać z własnych płyt CD, DVD i pendriva, za zgodą bibliotekarza.
 5. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły mogą korzystać z drukarki zainstalowanej przy komputerze. Drukowanie odbywa się na prywatnym papierze i wyłącznie na papierze do drukarek. Wyjątek stanowi materiał dla potrzeb szkoły np. Samorządu Uczniowskiego, zaproszeń na uroczystości szkolne itp.
 6. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować co najwyżej dwie osoby.
 7. Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy.
 8. Jednorazowo można korzystać z komputera do jednej godziny. Przedłużenie tego czasu może nastąpić za zgodą bibliotekarza.
 9. Rezerwacji stanowiska komputerowego można dokonywać osobiście u bibliotekarza (rezerwacji można dokonać dzień wcześniej).
 10. Zabrania się wykorzystywania komputera do gier, zabaw, blogowania, a także przeglądania stron zawierających treści sprzeczne z ogólnymi normami i inne niezgodne z obowiązującym prawem.
 11. Zabrania się wgrywania nowych programów oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w komputerze.
 12. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.
 13. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania danych.
 14. Wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli nie jest pełnoletni, wówczas odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci czasowego lub całkowitego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego, obniżenia oceny z zachowania oraz powiadomienia Dyrekcji szkoły, wychowawcy i rodziców ucznia.
dy
Legendarny amerykański bard Bob Dylan został ogłoszony laureatem Literackiej Nagrody Nobla.
http://muzyka.interia.pl/wiadomosci/news-bob-dylan-z-nagroda-nobla-z-literatury,nId,2289957
https://www.youtube.com/watch?v=rnKbImRPhTE

ja
6 października o godz. 18 w Domu Słów (ul. Królewska 17) będzie Jakub Kornhauser. Doktor literaturoznawstwa, teoretyk i historyk literatury, tłumacz, poeta Zajmuje się teorią i historią awangardy, dwudziestowieczną literaturą francuską i środkowoeuropejską oraz kulturą Rumunii. Autor trzech tomów poezji: Niebezpieczny paragraf (2007), Niejasne istnienia (2009) i Drożdżownia (2015). Mieszka w Krakowie. Publiczność na spotkanie, które poprowadzi Kamil Brewiński może zwabić lektura wywiadów jakich udzielał gość w mediach. Przyjdą też pewnie wielbiciele jego talentu. Pewnie będą też tacy, którzy posłuchają rozmowy o poezji, bo Jakub Kornhauser prywatnie jest bratem pani prezydentowej Agaty Dudy.

ty
Od niedzieli 25 września obchodzimy Tydzień Zakazanych Książek. W tym międzynarodowym święcie przypominającym o znaczeniu wolności słowa i problemie cenzury w literaturze po raz kolejny biorą udział biblioteki i instytucje kulturalne w całym kraju.
Idea Tygodnia Zakazanych Książek wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi na liczne próby zakazywania książek w szkołach, księgarniach i bibliotekach w 1982 roku zdecydowano się wprowadzić nową tradycję, która uświadamiałaby ludziom znaczenie wolności intelektualnej i niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą ograniczanie dostępu do informacji.

Lista zakazanych książek
(Dokument DOCX [nowy MS Word], 26.6 kB)

Oficjalny światowy hymn książki UNCESCO

Tadeusz Różewicz

Włosek poety
Poeta to na pewno ktoś
Słuchajcie głosu poety
Choćby ten głos
był cienki jak włos
Jak jeden włos Julietty

Jeśli się zerwie włosek ten
to nasza nudna kula
upadnie w ciemność

Czy ja wiem
albo się zbłąka w chmurach

Słyszycie Czasem wisi coś
na jednym włosku wisi
Dziś włoskiem tym poety glos Słyszycie

Ktoś tam słyszy

b2
b1
bib
Panie bibliotekarki:
Joanna Kułak
Dorota Znamierowska

[E]